MISIJA SPORTA. Budimo bolji i zdraviji

Sport je više od igre i više od takmičenja. „Nema veće slave čoveku nego one što se rukama i nogama stiče“, poručio je mudri Homer. Čovek je dužan da to što je rođenjem i razvojem dobio aktivira i da nadgorađuje: neko u nauci, neko u građevinarstvu, neko u poljoprivredi, neko u sportu…

Sport pruža šansu čoveku da svoj život učini boljim i kvalitetnijim. Sport je takmičenje, ali i razonoda, i zadovoljstvo, i ugodnost, i odmor…

Nekada se čovek takmiči sa drugima da bi ostvario najbolji rezultat, nekad se takmiči sam sa sobom, da bi se psihički relaksirao i da bi poboljšao svoje zdravlje. Sport je – život.

Život bez sporta je gotovo neostvariv. „Hvatajući ili bacajući (…) čovek se preobražava, biva drugačiji, lakši i lepši, prevazilazi sebe, približava se (…) trijumfu svoga tela i u isto vreme pobedi nad njim“, poručio je nobelovac Ivo Andrić.

Čovek se oduvek bavio sportom: trčao je, preskakao, pentrao se, bacao kamen ili koplje, tukao se sa životinjama i sa neprijateljima… Snaga i atletske veštine bile su uslov za preživljavanje i za opstanak…

Borili su se i grčki bogovi: Zevs se takmičio sa Kronosom za Olimpiju, Apolon sa Heraklom za proročište u Delfima, Posejdon se borio sa Atenom za Atinu, Odisej je Penelopu pobedio u trčanju…

Potreba za nadmetanjem bila je prisutna u raznim društvenim sferama. Stari Grci su se takmičili gotovo u svemu: počevši od olimpijskih disciplina do govorništva i rešavanja matematičkih rebusa, nadmetali su se i pesnici, vajari, filozofi, slikari, muzičari, učitelji… Takmičeći se postajali su sposobniji i bolji, a njihovi potomci još bolji. Uživali su i oni koji su ih posmatrali.

Misija sporta je da čovek baveći se sportom postane „bolja verzija sebe“.

Više o ovoj temi možete saznati u knjizi „TAJNE POBEDNIKA“